Sản phẩm Đơn giá Tình trạng
Bàn Ăn Gấp - BAG01 - GĐe 3,950,000  Còn hàng
Bàn Ăn Kéo Dài - BKD01-GĐ 6,550,000  Còn hàng
Bàn Gấp Treo Tường - BTT01 2,150,000  Còn hàng
Bàn Gấp Treo Tường – BTT02 1,650,000  Còn hàng